Ο σύλλογός μας συμμετέχει στο 10ο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας που γίνεται στην Κέρκυρα από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2017