Η δεύτερη βραδυά για αστροπαρατήρηση με θέμα την ουρανογραφία διοργανώθηκε από τον σύλλογό μας την

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Delphi Camping, στην άκρη της πισίνας, με θέα το Γαλαξείδι και την Ιτέα.

Η φωτογραφία από την συνάντηση περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την υπέροχη βραδυά.

Η Ουρανογραφία είναι το πρώτο μάθημα της Αστρονομίας. Έχει να κάνει με την θέση των Αστεριών στον ουράνιο

θόλο.  Αστερισμοί είναι  "ομάδες των αστεριών" που τις συνδέουμε νοητά με γραμμές  ώστε να διευκολύνουμε

τον προσανατολισμό μας και την εύρεση των αστεριών, πλανητών και άλλων αστρικών αντικειμένων στον

ουρανό.

Έτσι λοιπόν οι νέοι φίλοι της Ερασιτεχνικής Αστρονομίας παρατήρησαν στην αρχή τους Αστερισμούς του

Λέοντα, της Παρθένου, του Ζυγού και του Σκορπιού και στη συνέχεια την Μεγάλη και την Μικρή Άρκτο, τον

Δράκοντα και άλλους εντυπωσιακούς Αστρικούς σχηματισμούς. Στην συνέχεια παρατήρήσαμε τους

πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος που είναι ορατοί αυτή την εποχή : την Αφροδίτη, τον Άρη και τον Κρόνο.

Η βραδυά έκλεισε με παρατήρηση από τα τηλεσκόπια διαφόρων Αστρικών σμηνών (Μ13, Μ4 κ.α.)