Την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010 θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση για Αστροπαρατήρηση στην θέση

Κηριά Άμφισσας. Η τοποθεσία βρίσκεται στον δρόμο Άμφισσας - Αγίας Ευθυμίας μετά το εκκλησάκι της Αγίας

Ειρήνης, ο πρώτος χωματόδρομος δεξιά.

Η συνάντηση θα γίνει στις 9:00 μμ.