Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση για αστροπαρατήρηση στην θέση Κηριά της Άμφισσας

την παρασκευή το βραδι 30/07/2010.

Ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος και η ατμόσφαιρα ιδανική για παρατήρηση .των αντικειμένων του

νοτιοανατολικού ουρανού

Η εκδήλωση ξεκίνησε με στοιχεία ουρανογραφίας και ταυτόχρονη επίδειξη- παρατήρηση των ορατών

αντικειμένων του ουρανού με γυμνό μάτι.. Στη συνέχεια, ακολούθησε διάλεξη με θέμα τα

κλειστά αστρικά σμήνη και παρατήρησημε τηλεσκόπια αρκετών από τα ορατά της βραδιάς όπως

το σφαιρωτα σμήνη Μ13 Μ92 του Ηρακλή και άλλα ,στη συνέχεια έγινε παρατήρηση του πλανήτη

Δία και της σελήνης που ανέτειλαν γύρω στα μεσάνυχτα επίσης στο χώρο γινόταν

αεροφωτογράφιση βαθέως ουρανού από έμπειρο μέλος του συλλόγου.

 

Additional information