Άμφισσα, 23 Σεπτεμβρίου 2010

 

 

Προς

Τα μέλη του ΣΕΑ Φωκίδας Αχυρόστρατα

 

 

Πρόσκληση

 

Σας προσκαλούμε στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Φωκίδας -

Αχυρόστρατα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής»,

που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας την Κυριακή 03/10/2010, ώρα 11.00 πμ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Κυριακή 10/10/2010 και ώρα 11.00 πμ

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                              Η Γενική Γραμματέας

 

 

Γιώργος Ζωγράφος                                                                           Έφη Καραγεώργου-Ντούβα

 

Additional information