Συνήλθε την Κυριακή 3 10 2010 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ερασιτεχνικής

Αστρονομίας Φωκίδας (ΣΕΑΦ) και εξέλεξε τακτικό ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή

προσήλθαν και ψήφισαν 25 μέλη

εκλέχτηκαν κατά σειρά οι

για ΔΣ

 

Ζωγράφος Γιώργος

Ανδρικάκη Νικολέτα

Κανάτας Βασίλης

Πετώνης Ευστάθιος

Αναγνωστόπουλος Νικόλαος

Καραγεώργου – Ντούβα Ευσταθία

Για ΕΕ

Τσικνής Κώστας

Παπαστάθη Δέσποινα

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους

Το προσωρινό ΔΣ

 

 

Στο χώρο πριν την ΓΣ έγινε παρατήρηση της ηλιακής δραστηριότητας του πρωινού ήλιου

με κατάλληλο όργανο παρατηρήθηκε μια μαύρη κηλίδα στο πάνω δεξιό ημισφαίριο