Η προγραμματισμένη για τις 20 Μαρτίου 2011 Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΦ Αχυρόστρατα, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 και ώρα 10.00 πμ για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μελών του στην εκδήλωση του "Αστεροσχολείου Υπάτης" την Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 18.00 στην Υπάτη.