Η Σελήνη κάνει ελλειπτική και όχι κυκλική τροχιά γύρω από την Γη μας. Η Γη μας βρίσκεται στην μια από τις δυο εστίες της έλλειψης. Η πιο κοντινή απόσταση της Σελήνης από την Γη κατά την ελλειπτική της τροχιά ονομάζεται Περίγειο και είναι περίπου 354.000 χλμ. Η πιο μακρινή απόσταση ονομάζεται Αφήγειο και είναι περίπου 410.000 χλμ. Περίγειο λοιπόν είχαμε χθες το βράδυ και έτυχε να είναι Πανσέληνος. Έτσι η Σελήνη είχε λίγο πιο μεγάλο μέγεθος από το σύνηθες. Η απόσταση που έφθασε η Σελήνη χθές το βράδυ ήταν 356.577 χλμ.