Κατασκηνώσεις Κουρούνας • Φιλιππαίοι Γρεβενών • 29-31 Ιουλίου 2011  Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο διάστημα από 29 έως 31 Ιουλίου 2011 και την οργάνωσή της έχει αναλάβει ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση που λήφθηκε στη συνάντηση των εκπροσώπων των συλλόγων ερασιτεχνών που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα. Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εξόρμηση είναι οι κατασκηνώσεις στην τοποθεσία Κουρούνα, λίγο έξω από τους Φιλιππαίους Γρεβενών σε υψόμετρο 1400 μέτρα. Στις σελίδες αυτές θα αναρτηθούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με την συνάντηση, το πρόγραμμα, την διαμονή, τις εκδηλώσεις κλπ.

Additional information