Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, Ηλιακή παρατήρηση με Ηλιακά Τηλεσκόπια, και διάλεξη με θέμα "Ο Ήλιος μας".

Προς Τα μέλη του ΣΕΑ Φωκίδας Αχυρόστρατα

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε σε τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Φωκίδας - Αχυρόστρατα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής», που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας την Κυριακή 11/11/2012, ώρα 11.00 πμ.

Την Κυριακή θα γίνει παράλληλα εκδήλωση με διάλεξη για τον Ήλιο και Ηλιακή παρατήρηση με Ηλιακά τηλεσκόπια.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Κυριακή 18/11/2012 και ώρα 11.00 πμ

Το Δ.Σ.